Blog List Layout

Bài 4 : CẤU TRÚC BẢNG

bài 4 cấu trúc bảng

Đây là nội dung Bài 4 Cấu trúc bảng chương trình Tin học khối 12. Các khái niệm chính + Trường (field): Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lí. + Bản ghi (record): Mỗi bản ghi là một hàng …

Read More »

Trắc nghiệm trên LMS vnEdu

trac nghiem tren lms vnedu

Bài viết này là hướng dẫn sử dụng dành cho giáo viên tạo khóa học trực tuyến để cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm trên LMS vnEdu của VNPT. I. Trắc nghiệm trên LMS vnEdu dành cho giáo viên 1 – Tạo một khóa học trực tuyến B1: …

Read More »