Tin 12

Bài 4 : CẤU TRÚC BẢNG

bài 4 cấu trúc bảng

Đây là nội dung Bài 4 Cấu trúc bảng chương trình Tin học khối 12. Các khái niệm chính + Trường (field): Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lí. + Bản ghi (record): Mỗi bản ghi là một hàng …

Read More »

Bài 3: Giới thiệu Access 2010

access-2010-1

Giới thiệu Access 2010 (2 tiết). Chương trình tin học 12 Access 2010   1/-Phần mềm Microsoft Access Là phần mềm quản trị CSDL nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. 2/- Khả năng của Access Cung cấp công cụ để tạo CSDL và lưu trữ chúng trên các …

Read More »

Bài 5: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

các thao tác cơ bản trên bảng

  Nội dung bài hướng dẫn bao gồm các thao tác cơ bản trên bảng bao gồm: cập nhật, sắp xếp, lọc, tìm kiếm và thay thế. Ngoài ra còn có một số lưu ý 1.    Cập nhật dữ liệu: Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong …

Read More »

Bài 6: BIỂU MẪU

dữ liệu nguồn cho biểu mẫu

Biểu mẫu được thiết kế để làm gì ; Dữ liệu nguồn cho biểu mẫu ; Các chế độ làm việc với biểu mẫu : 1. Khái niệm Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Access, biểu mẫu được thiết kế để : Hiển thị dữ liệu trong bảng …

Read More »

Bài 7 : Liên kết giữa các bảng

Khi cần tổng hợp, truy xuất thông tin, dữ liệu từ nhiều bảng thì người dùng cần liên kết giữa các bảng lại với nhau và giúp cho CSDL hoạt động chính xác.       1. Khái niệm. Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi …

Read More »