Thẻ

Bài tập và thực hành 1 (Tin học 10)

LÀM QUEN VỚI THÔNG TIN VÀ MÃ HÓA THÔNG TIN Phần 2: Nội dung 1) Tin học, máy tính Hãy chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau: (A) Máy tính có thể thay thế hoàn toàn cho con người trong lĩnh vực tính toán (B) Học tin …

Read More »