Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

1. Sự hình thành và phát triển của tin học
– Tin học là một ngành khoa học mới hình thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ và động lực cho sự phát triển đó là do nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin của con người.
– Tin học dần hình thành và phát triển trở thành một ngành khoa học độc lập, với nội dung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu đặc thù riêng.
2. Đặc tính và vai trò của MTĐT
* Vai trò:
– Ban đầu máy tính ra đời chỉ với mục đích cho tính toán đơn thuần, dần dần nó không ngừng được cải tiến và hỗ trợ cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau.
– Ngày nay thì máy tính đã xuất hiện ở khắp nơi, chúng hỗ trợ hoặc thay thế hoàn toàn con người.
* Đặc tính (tính năng): 
– MT làm việc không biết mệt mỏi.
– Tốc độ xử lí thông tin nhanh.
– Độ chính xác cao.
– MT lưu trữ một lượng thông tin lớn trong một không gian hạn chế.
– Máy tính ngày càng rẻ, gọn nhẹ và tiện dụng.
– Các MT cá nhân có thể liên kết với nhau thành một mạng và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các máy với nhau.
3. Thuật ngữ tin học
     Một số thuật ngữ TH được sử dụng là: Informatique, Informatics, Computer Science.
* Khái niệm về TH:
Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng MTĐT để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
——————————