may vi tinh

Bài 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH

 

1. Khái niệm hệ thống tin học
Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin.
Hệ thống tin học gồm ba thành phần:
– Phần cứng (Hardware)
– Phần mềm (Software)
– Sự quản lí và điều khiển của con người.

 
2.  Sơ đồ cấu trúc của một máy tính
Gồm có các thành phần:
– Bộ xử lí trung tâm (CPU: Central Processing Unit)
– Bộ nhớ trong (Main memory)
– Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory)
– Thiết bị vào (Input Device)
– Thiết bị ra (Output)
3. Bộ xử lí trung tâm (CPU:Central Processing Unit)
CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình
CPU gồm có 2 bộ phận chính:
– Bộ điều khiển (CU:Control Unit)
Điều khiển hoạt động của máy tính
– Bộ số học/Logic (ALU: Arithmetic Logic Unit)
Thực hiện các phép toán số học và logic
Ngoài ra CPU còn có thêm một số thành phần khác như: Thanh ghi (register), bộ nhớ truy cập nhanh (cache)
4. Bộ nhớ trong (Main Memory)
Bộ nhớ trong là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí
Bộ nhớ trong gồm hai phần:
– Bộ nhớ ROM (Read Only Memory) : Là bộ nhớ chỉ đọc
– Bộ nhớ RAM (Random Access Memory) : Là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
 
5. Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory)
Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hổ trợ cho bộ nhớ trong
Bộ nhớ ngoài của máy tính thường là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ Flash
– Đĩa mềm: Có kích thước 8.89cm và dung lượng 1.44 MB
– Đĩa cứng: Có dung lượng lớn, tốc độ đọc/ghi nhanh và được gắn cố định trong máy tính
 
 
 
6. Thiết bị vào (Input device)
Thiết bị vào dùng để đưa thông tin vào máy tính
Thiết bị vào như bàn phím, chuột, máy quét, micro, webcam, . . .
7. Thiết bị ra (Output device)
Thiết bị ra dùng để đưa thông tin ra từ máy tính
Thiết bị ra như màn hình, máy in, . . .
8. Hoạt động của máy tính
Máy tính hoạt động theo chương trình. Chương trình là một dãy các lệnh. Thông tin về mỗi lệnh gồm:
– Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ
– Mã của thao tác cần thực hiện
– Địa chỉ các ô nhớ liên quan
* Nguyên lí lưu trữ chương trình
Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lí như những dữ liệu khác
* Nguyên lí truy cập theo địa chỉ
Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó
* Nguyên lí Phôn Nôi-man
Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung gọi là nguyên lí Phôn Nôi-man