access-2010-1

Bài 3: Giới thiệu Access 2010

Giới thiệu Access 2010 (2 tiết). Chương trình tin học 12 Access 2010

 

1/-Phần mềm Microsoft Access

Là phần mềm quản trị CSDL nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft.

2/- Khả năng của Access
 • Cung cấp công cụ để tạo CSDL và lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ. Một CSDL đươc tạo bằng Access gồm các bảng dữ liệu và mối liên kết giữa các bảng đó.
 • Tạo biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo thống kê , tổng kết hay những mẫu hỏi để khai thác dữ liệu.

Giới thiệu Access 2010

3/-Các loại đối tượng chính của Access:
 • Bảng (table): dùng để lưu dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể.
 • Mẫu hỏi (query): dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.
 • Biểu mẫu (form): giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.
 • Báo cáo (report): được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.
4/-Một số thao tác cơ bản

a/-Khởi động Access

Có 2 cách:

 • Cách 1: nhấp đôi chuột trái vào biểu tượng Access trên màn hình Desktop.
 • Cách 2: thực hiện Start/All Program/ Microsoft Office/ Microsoft Access 2010.

b/-Tạo CSDL mới:

Thực hiện: File/ New/ Blank Database/ đặt tên CSDL vào khung File Name, nhấp Create để xác nhận tạo CSDL.

c/-Mở một CSDL đã có:

Thực hiện: File/ Open chọn nơi lưu CSDL, nháy đúp chuột vào tên nó để mở.

d/-Kết thúc phiên làm việc với Access

Có 2 cách:

 • Cách 1: chọn File/ Exit
 • Cách 2: Nháy nút Close ở góc trên bên phải cửa sổ Access

Giới thiệu Access 2010

5/-Làm việc với các đối tượng

a/-Các chế độ làm việc với đối tượng

Có hai chế độ làm việc với các đối tượng:

 • Chế độ thiết kế (Design View): Dùng để tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu và báo cáo. Để chọn chế độ thiết kế ta nháy phải chuột vào tên đối tượng rồi chọn Design View
 • Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View): Dùng để hiển thị dữ liệu dạng bảng, cho phép xem, xóa hoặc thay đổi các dữ liệu đã có. Để chọn chế độ trang dữ liệu, thực hiện nháy phải chuột chọn Open.

b/-Tạo đối tượng mới:

Mỗi đối tượng có thể được tạo bằng nhiều cách:

– Dùng các mẫu dựng sẵn (Wizard)

– Người dùng tự thiết kế

– Kết hợp cả hai cách trên.

c/-Mở đối tượng:

Trong bảng chọn đối tượng tương ứng, nháy đúp chuột lên tên nó để mở.

HẾT 

Xem thêm

chuong trinh con

Bài 18. VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (Tiết 1)

1. Cách viết và sử dụng thủ tục a) Cấu trúc Thủ tục có cấu …