dữ liệu nguồn cho biểu mẫu

Bài 6: BIỂU MẪU

Biểu mẫu được thiết kế để làm gì ; Dữ liệu nguồn cho biểu mẫu ; Các chế độ làm việc với biểu mẫu :

1. Khái niệm

Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Access, biểu mẫu được thiết kế để :

  • Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu ;
  • Thực hiện các thao tác thông qua nút lệnh (do người dùng thiết kế tạo ra).

* Chú ý: Do chưa học về mẫu hỏi nên các biểu mẫu mà ta xét ở đây chỉ dựa trên các bảng. Tuy nhiên dữ liệu nguồn cho biểu mẫu cũng có thể là mẫu hỏi.

2. Tạo biểu mẫu mới:

Có nhiều cách để tạo một biểu mẫu mới như: Trên thẻ Create, click chọn tạo biểu mẫu theo một trong các cách :

Biểu mẫu được thiết kế để
  • Form : Tạo biểu mẫu tự động băng cách lấy dữ liệu nguồn là một bảng chọn trước.
  • Form Design: Tạo biểu mẫu bằng cách tự thiết kế
  • Blank Form: Tao biểu mẫu là một form trống (chưa có dữ liệu và kiểu hiển thị)
  • Form Wizard: Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ
  • Ngoài ra còn nhiều cách tạo biểu mẫu khác trong các mục: NavigationMore Forms.

* Dưới đây ta xét cách tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ (Form Wizard)

Chức năng Form Wizard là công cụ tạo form qua các bước trung gian với một loạt các câu hỏi gợi ý để giúp bạn chọn lựa và xây dựng một form phù hợp nhất.Cách tạo:
− Trong cửa sổ làm việc của Access, chọn tab Create trên thanh Ribbon.
− Click nút Form Wizard trong nhóm lệnh Forms.
− Xuất hiện cửa sổ Form Wizard

dữ liệu nguồn cho biểu mẫu

− Chọn Table hoặc Query làm dữ liệu nguồn cho biểu mẫu (CHỌN TABLE: HOC SINH)
− Chọn các field hiển thị trên form trong khung Available Fields, click nút  >  để chọn một field, click nút  >> để chọn tất cả các field trong Table/Query dữ liệu nguồn, có thể chọn nhiều fields trên nhiều bảng. Click Next.
− Chọn dạng form gồm các dạng:
            ∗ Columnar. (chọn dạng này)
            ∗ Tabular.
            ∗ Datasheet
* Justified

dữ liệu nguồn cho biểu mẫu
Biểu mẫu được thiết kế để

– Click Next.

− Nhập tiêu đề cho form tên “NHAP DU LIEU HS” –> Finish.

chế độ làm việc biểu mẫu

Ngoài ra còn chế độ là tự thiết kế biểu mẩu

3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu:

Khi làm việc với biểu mẫu ta có 3 chế độ:

Biểu mẫu được thiết kế để làm gì?
  • Form View: Xem và nhập dữ liệu cho đối tượng nguồn
  • Layout View: Chỉnh sửa vẻ ngoài (layout) của biểu mẫu một cách trực quan, đồng loạt
  • Design View: Mở biểu mẫu trong chế độ thiết kế để chỉnh sửa một cách toàn diện.

Để chỉnh sửa các Font chữ việt hay thay đổi độ rộng, chiều cao, tiêu đề … của biểu mẫu, ta chuyển sang một trong hai chế độ: Layout View hoặc Design View

Trong khi đang ở một chế độ này ta có thể chuyển đổi sang chế độ khác của biểu mẫu bằng cách nháy chuột vào nút lệnh View.

– Hết –

Xem thêm

chuong trinh con

Bài 18. VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (Tiết 1)

1. Cách viết và sử dụng thủ tục a) Cấu trúc Thủ tục có cấu …