trắc nghiệm đề tham khảo hóa

Trắc nghiệm trực tuyến Hóa Học – THPT QG 2020

Đây là bài trắc nghiệm đề tham khảo Hóa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2020 do Bộ Giáo dục và đào tạo phát hành. Đây là bài trắc nghiệm trực tuyến, nên sau khi làm bài sẽ có ngay kết quả.

Sau khi bạn làm xong, hãy nhấn nút Hoàn tất. Hệ thống sẽ xuất điểm cho bài làm của bạn. Chú ý: điểm cho mỗi câu hỏi khi bạn làm đúng là 1 điểm. Nếu bạn tính theo thang điểm 10 như trong trường học, thì % hiển thị trên tổng số câu hỏi bạn làm được chính là điểm của thang điểm 10.

Ví dụ: Hệ thống hiện ra Bạn đạt được 15 điểm trên tổng số 40 điểm (37, 5%) có nghĩa là theo thang điểm 10 bạn đạt 3, 75 điểm.

Nhấp Xem câu hỏi để hiển thị tất cả các câu mà bạn đã làm. Các đáp án mà bạn đã chọn và đáp án của đề thi. Nếu muốn bạn có thể nhấp nút Làm lại bài thi để thực hiện lại nhiều lần cho thuần thục nhé.

Theo đề thi do Bộ giáo dục đào tạo cung cấp, trắc nghiệm đề tham khảo Hóa THPT 2020 có 40 câu. Do vậy hệ thống hiển thị số điểm của bạn đạt được so với tổng số điểm.

Ngoài ra hệ thống còn hiện bảng xếp hạng để so sánh điểm của bạn với điểm trung bình của toàn bộ người làm trước đó. Nếu muốn điền tên của mình vào bảng xếp hạng, bạn vui lòng nhập Họ tên và địa chỉ email và nhấn nút Gửi.

Nội dung đề trắc nghiệm trực tuyến môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢOKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
  • Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137

  • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
[WpProQuiz 10]

Bạn có thể làm thêm trắc nghiệm đề tham khảo Toán, Lý, Sinh, Tiếng Anh, … tại đây.

Click vào biểu tượng Zalo bên dưới để chia sẻ nhé!

Xem thêm

trắc nghiệm đề tham khảo lý

Trắc nghiệm đề tham khảo Vật Lý – THPT QG 2020

Đây là bài trắc nghiệm đề tham khảo Lý kỳ thi trung học phổ thông quốc gia …